ఏపాటిదాననయా – Yepati Dhananaya

Table of Contents

Yepati Dhananaya Lyrics Sung by Dr.Shiny and ఏపాటిదాననయా is Old Christian Jesus Song  and Yepati Dhananaya Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Yepati Dhananaya Song Lyrics, Old Christian Song

Yepati Dhananaya Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Dr.Shiny
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Yepati Dhananaya Song Lyrics In English

Epaatidaananayaa
Nannintaga Hechchinchutaku
Nenentatidaananayaa
Naapai Krupa Chooputaku
Naa Doshamu Bhariyinchi
Naa Paapamu Kshamiyinchi
Nanu Neelaa Maarchutaku
Kaluvarilo Maraninchi

Preminche Premaamayudaa
Nee Premaku Parimitulevi
Krupachoopu Krupagala Devaa
Nee Krupaku Saatiyedi “Epaati”

Kashtaala Kadalilo Kanneeti Loyalalo
Naa Todu Nilichaavu Nannaadarinchaavu
Andaru Nanu Vidachina Nanu Viduvani Yesayyaa
Viduvanu Edabaayanani Naa Todai Nilichitivaa “Epaati”

Nee Premanu Maruvalenayya Nee Saakshiga Bratikedanesayyaa
Nenondina Nee Krupanu Prakatintunu Bratukantaa
Nenondina Ee Jayamu Neevichchinadenayya
Neevichchina Jeevamukai Stotramu Yesayya “Preminche”

Yepati Dhananaya Song Lyrics in Telugu

ఏపాటిదాననయా
నన్నింతగ హెచ్చించుటకు
నేనెంతటిదాననయా
నాపై కృప చూపుటకు
నా దోషము భరియించి
నా పాపము క్షమియించి
నను నీలా మార్చుటకు
కలువరిలో మరణించి

ప్రేమించే ప్రేమామయుడా
నీ ప్రేమకు పరిమితులేవి
కృపచూపు కృపగల దేవా
నీ కృపకు సాటియేది “ఏపాటి”

కష్టాల కడలిలో కన్నీటి లోయలలో
నా తోడు నిలిచావు నన్నాదరించావు
అందరు నను విడచిన నను విడువని యేసయ్యా
విడువను ఎడబాయనని నా తోడై నిలిచితివా “ఏపాటి”

నీ ప్రేమను మరువలేనయ్య నీ సాక్షిగ బ్రతికెదనేసయ్యా
నేనొందిన నీ కృపను ప్రకటింతును బ్రతుకంతా
నేనొందిన ఈ జయము నీవిచ్చినదేనయ్య
నీవిచ్చిన జీవముకై స్తోత్రము యేసయ్య “ప్రేమించే”

Leave a Comment