చిరకాల స్నేహితుడా | Chirakala Sneham Naa Yesu Sneham

Chirakala Sneham Naa Yesu Sneham Lyrics Sung by Sharon Sisters and చిరకాల స్నేహితుడా is Old Christian Jesus Song  and Chirakala Sneham Naa Yesu Sneham Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Chirakala Sneham Naa Yesu Sneham Song Lyrics, Old Christian Song

Chirakala Sneham Naa Yesu Sneham Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Sharon Sisters
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Chirakala Sneham Naa Yesu Sneham Song Lyrics In English

Chirakaala Snehitudaa
Naa Hrudayaala Sannihitudaa
Naa Todu Neevayyaa
Nee Sneham Chaalayya
Naa Needa Neevayyaa
Priya Prabhuvaa Yesayyaa
Chira Kaala Sneham
Idi Naa Yesu Sneham

Banduvulu Veli Vesina
Veliveyani Sneham
Lokaana Lenatti Aa Divya Sneham
Naa Yesuni Sneham
Chirakaala Sneham
Idi Naayesu Sneham

Kashtaalalo Kanneelalo
Nanu Moyu Nee Sneham
Nanu Dairya Parachi Adarana Kaliginchu
Naa Yesuni Sneham
Chirakaala Sneham
Idi Naayesu Sneham

Nijamainadi Viduvanidi
Premaminchu Nee Sneham
Kaluvarilo Choopina
Aa Siluva Snehan
Naa Yesuni Sneham
Chirakaala Sneham
Idi Naayesu Sneham

Chirakala Sneham Naa Yesu Sneham Song Lyrics in Telugu

చిరకాల స్నేహితుడా
నా హ్రుదయాల సన్నిహితుడా
నా తోడు నీవయ్యా
నీ స్నేహం చాలయ్య
నా నీడ నీవయ్యా
ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా
చిర కాల స్నేహం
ఇది నా యేసు స్నేహం

బందువులు వెలి వేసిన
వెలివేయని స్నేహం
లోకాన లేనట్టి ఆ దివ్య స్నేహం
నా యేసుని స్నేహం
చిరకాల స్నేహం
ఇది నాయేసు స్నేహం

కష్టాలలో కన్నీలలో
నను మోయు నీ స్నేహం
నను దైర్య పరచి అదరణ కలిగించు
నా యేసుని స్నేహం
చిరకాల స్నేహం
ఇది నాయేసు స్నేహం

నిజమైనది విడువనిది
ప్రేమమించు నీ స్నేహం
కలువరిలో చూపిన
ఆ సిలువ స్నేహం
నా యేసుని స్నేహం
చిరకాల స్నేహం
ఇది నాయేసు స్నేహం

Leave a Comment