అపరాధిని యేసయ్యా | Aparadhini Yesayya Song Lyrics

Table of Contents

Aparadhini Yesayya Song Lyrics Lyrics Sung by Anwesha Dutta and అపరాధిని యేసయ్యా is Old Christian Jesus Song  and Aparadhini Yesayya Song Lyrics Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Aparadhini Yesayya Song Lyrics Song Lyrics, Old Christian Song

Aparadhini Yesayya Song Lyrics Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Anwesha Dutta
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Aparadhini Yesayya Song Lyrics Song Lyrics In English

Aparaadhini Yesayyaa
Krupajoopi Brovumayyaa
Nepamenchakaye Nee Krupalo
Naparaadhamulanu Kshaminchu

Ghoranbugaa Dooritini
Neranbulanu Jesitini
Kruurundanai Gottitini
Ghoranpu Paapini Devaa

Chinditi Raktamu Naakai
Pondina Debbala Cheta
Apanindalu Mopitinayyo
Sandehamelanayyaa

Sikshaku Paatrudanayyaa
Rakshana Dechchitivayyaa
Akshaya Bhaagyamu Niyya
Mokshanbujoopitivayyaa

Daahanbu Gonagaa Chedu
Chirakanu Draava Niditi
Drohundanai Jesitini
Dehanbu Gaayamulanu

Aparadhini Yesayya Song Lyrics Song Lyrics in Telugu

అపరాధిని యేసయ్యా
కృపజూపి బ్రోవుమయ్యా
నెపమెంచకయె నీ కృపలో
నపరాధములను క్షమించు

ఘోరంబుగా దూరితిని
నేరంబులను జేసితిని
కౄరుండనై గొట్టితిని
ఘోరంపు పాపిని దేవా

చిందితి రక్తము నాకై
పొందిన దెబ్బల చేత
అపనిందలు మోపితినయ్యో
సందేహమేలనయ్యా

శిక్షకు పాత్రుడనయ్యా
రక్షణ దెచ్చితివయ్యా
అక్షయ భాగ్యము నియ్య
మోక్షంబుజూపితివయ్యా

దాహంబు గొనగా చేదు
చిరకను ద్రావ నిడితి
ద్రోహుండనై జేసితిని
దేహంబు గాయములను

Leave a Comment