ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా – Enni Talachina Edi Adigina Lyrics

Table of Contents

Enni Talachina Edi Adigina Lyrics Sung by Betty Sandesh and ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా is Old Christian Jesus Song  and Enni Talachina Edi Adigina Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Enni Talachina Edi Adigina Song Lyrics, Old Christian Song

Enni Talachina Edi Adigina Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Betty Sandesh
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Enni Talachina Edi Adigina Song Lyrics In English

Enni Talachinaa Edi Adiginaa
Jarigedi Nee Chittame Prabhuvaa
Nee Vaakkukai Vechiyuntini
Naa Praarthana Aalakinchumaa Prabhuvaa

Nee Todu Leka Nee Prema Leka
Ilalona E Praani Niluvaledu
Adavi Poovule Nee Prema Pondagaa
Naa Praarthana Aalakinchumaa – Prabhuvaa “Enni”

Naa Inti Deepam Neeve Ani Telasi
Naa Hrudayam Nee Korakai Padilaparachiti
Aaripoyina Naa Velugu Deepamu
Veliginchumu Nee Premato – Prabhuvaa “Enni”

Aapadalu Nannu Vennantiyunnaa
Naa Kaapari Neevai Nannaadukontivi
Lokamantayoo Nannu Vidachinaa
Nee Nundi Veru Cheyyavu – Prabhuvaa “Enni”

Enni Talachina Edi Adigina Song Lyrics in Telugu

ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా
జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా
నీ వాక్కుకై వేచియుంటిని
నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ప్రభువా

నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక
ఇలలోన ఏ ప్రాణి నిలువలేదు
అడవి పూవులే నీ ప్రేమ పొందగా
నా ప్రార్థన ఆలకించుమా – ప్రభువా “ఎన్ని”

నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలసి
నా హృదయం నీ కొరకై పదిలపరచితి
ఆరిపోయిన నా వెలుగు దీపము
వెలిగించుము నీ ప్రేమతో – ప్రభువా “ఎన్ని”

ఆపదలు నన్ను వెన్నంటియున్నా
నా కాపరి నీవై నన్నాదుకొంటివి
లోకమంతయూ నన్ను విడచినా
నీ నుండి వేరు చెయ్యవు – ప్రభువా “ఎన్ని”

Leave a Comment