రక్తమే జయం యేసు రక్తమే జయం | Rakthame Jayam Yesu Rakthame Jayam Lyrics

Rakthame Jayam Yesu Rakthame Jayam Lyrics Sung by Ps. Pastor Garu and రక్తమే జయం యేసు రక్తమే జయం is Latest Christian Jesus Song and Rakthame Jayam Yesu Rakthame Jayam Song Lyrics are Written by Ps. Pastor Garu and Music is Given by Pastor Garu, Rakthame Jayam Yesu Rakthame Jayam Song Lyrics

Rakthame Jayam Yesu Rakthame Jayam Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ps. Pastor Garu
Music Arranged & Produced Ps. Pastor Garu
Vocals Recorded & Processed Ps. Pastor Garu

 

Rakthame Jayam Yesu Rakthame Jayam Song Lyrics In English

Raktame Jayam
Yesu Raktame Jayam
Vidudalanichchunu
Yesu Raktame Jayam
Raktame Jayam
Yesu Raktame Jayam

Raktame Jayam
Yesu Raktame Jayam
Paapini Kshamiyinche
Yesu Raktame Jayam “Raktame Jayam”

Raktame Jayam
Yesu Raktame Jayam
Svasthatanichchunoo
Yesu Raktame Jayam “Raktame Jayam”

Raktame Jayam
Yesu Raktame Jayam
Saataanunibandhinche
Yesu Raktame Jayam “Raktame Jayam”

Raktame Jayam
Yesu Raktame Jayam
Samaadhaanamunichche
Yesu Raktame Jayam “Raktame Jayam”

Rakthame Jayam Yesu Rakthame Jayam Song Lyrics in Telugu

రక్తమే జయం
యేసు రక్తమే జయం
విడుదలనిచ్చును
యేసు రక్తమే జయం
రక్తమే జయం
యేసు రక్తమే జయం

రక్తమే జయం
యేసు రక్తమే జయం
పాపిని క్షమియించే
యేసు రక్తమే జయం “రక్తమే జయం”

రక్తమే జయం
యేసు రక్తమే జయం
స్వస్థతనిచ్చునూ
యేసు రక్తమే జయం “రక్తమే జయం”

రక్తమే జయం
యేసు రక్తమే జయం
సాతానునిబంధించే
యేసు రక్తమే జయం “రక్తమే జయం”

రక్తమే జయం
యేసు రక్తమే జయం
సమాధానమునిచ్చే
యేసు రక్తమే జయం “రక్తమే జయం”

Leave a Comment