అతి పరిశుద్ధుడా | Athi Parishudhuda Song Lyrics

Table of Contents

Athi Parishudhuda Lyrics Sung by Ps. Hosanna Ministries and అతి పరిశుద్ధుడా is Latest Christian Jesus Song 2023 and Athi Parishudhuda Song Lyrics are Written by Ps. Hosanna Mnistries and Music is Given by Pranam Kamalakar, Athi Parishudhuda Song Lyrics, Hosanna New Year Song 2023

Athi Parishudhuda Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ps. Hosanna Ministries
Music Arranged & Produced Pranam Kamalakar, Hosanna Ministries
Vocals Recorded & Processed Ps. Hosanna Ministries

 

Athi Parishudhuda Song Lyrics In English

Atiparishuddhuda Stutinaivedyamu
Neeke Arsinchi Keerthintunu
Neevu Naa Pakshamai Nanu Divinchaga
Neevu Naa Thoduvai Nanu Nadipinchaga
Jeevintunu Nikosame
Ashrayamaina Naa Yesayya

Sarvonnatamaina Sthalamulayandu
Nee Mahima Vivarimpaga
Unnatamaina Nee Sankalpamu
Ennadu Ascharyame
Mundennadu Chavichudani
Sarikrottadaina Premamritam
Nilone Dachavu Eenatikai
Nee Runam Tiradu Enatiki

Sadgunarashi Nee Jadalanu
Naa Yeduta Numchukoni
Gadichina Kaalam Sagina Payanam
Nee Krupaku Sanketame
Krupavembadi Kripapondaga
Maran Madhuramuga Ne Pondaga
Nalone A Manchi Chusavayya
Niprema Chupitivi Naa Yesayya

Sarepainunna Patraga
Nannu Chejariponivvaka
Sodhanalenno Edirinchinanu
Nanu Soliponivvaka
Unnavule Pratikshanamuna
Kalisi Unnavule Prathiaduguna
Neevega Yesayya Naa Oopiri
Neevega Yesayya Naa Kapari

Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu

అతిపరిశుద్ధుడా స్తుతినైవేద్యము
నీకే అర్పించి కీర్తింతును
నీవు నా పక్షమై నను దీవించగా
నీవు నా తోడువై నను నడిపించగా
జీవింతును నీకోసమే
ఆశ్రయమైన నా యేసయ్యా

సర్వోన్నతమైన స్థలములయందు
నీ మహిమ వివరింపగా
ఉన్నతమైన నీ సంకల్పము
ఎన్నడు ఆశ్చర్యమే
ముందెన్నడూ చవిచూడని
సరిక్రొత్తదైన ప్రేమామృతం
నీలోనే దాచావు ఈనాటికై
నీ ఋణం తీరదు ఏనాటికి

సద్గుణరాశి నీ జాడలను
నా యెదుట నుంచుకొని
గడిచిన కాలం సాగిన పయనం
నీ కృపకు సంకేతమే
కృపవెంబడి కృపపొందగా
మారాను మధురముగా నే పొందగా
నాలోన ఏ మంచి చూసావయ్యా
నీప్రేమ చూపితివి నా యేసయ్యా

సారెపైనున్న పాత్రగ
నన్ను చేజారిపోనివ్వక
శోధనలెన్నో ఎదిరించినను
నను సోలిపోనివ్వక
ఉన్నావులె ప్రతిక్షణమునా
కలిసి ఉన్నావులె ప్రతిఅడుగున
నీవెగా యేసయ్యా నా ఊపిరి
నీవెగా యేసయ్యా నా కాపరి

Leave a Comment