అందరు నన్ను విడిచిన – Andaru Nannu Vidichina

Table of Contents

Andaru Nannu Vidichina Lyrics Sung by Jaya Sudha and అందరు నన్ను విడిచిన is Old Christian Jesus Song  and Andaru Nannu Vidichina Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Andaru Nannu Vidichina Song Lyrics, Old Christian Song

Andaru Nannu Vidichina Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Jaya Sudha
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Andaru Nannu Vidichina Song Lyrics In English

Andaru Nannu Vidachinaa
Neevu Nannu Viduvanantive
Naa Talliyu Neeve
Naa Tandriyu Neeve
Naa Talli Tandri Neeve Yesayyaa

Vyaadhulu Nannu Chuttinaa
Baadhalu Nannu Muttinaa
Naa Kondayu Neeve
Naa Kotayu Neeve
Naa Konda Kota Neeve Yesayyaa
Naa Kondayu Neeve “Andaru”

Lokamu Nannu Vidachinaa
Neevu Nannu Viduvanantive
Naa Bandhuvu Neeve
Naa Mitruda Neeve
Naa Bandhu Mitruda Neeve Yesayyaa
Naa Bandhuvu Neeve “Andaru”

Nenu Ninnu Nammukontini
Neevu Nannu Bayapadakantive
Naa Toduyu Neeve
Naa Needayu Neeve
Naa Todu Needa Neeve Yesayyaa
Naa Toduyu Neeve “Andaru”

Andaru Nannu Vidichina Song Lyrics in Telugu

అందరు నన్ను విడచినా
నీవు నన్ను విడువనంటివే
నా తల్లియు నీవే
నా తండ్రియు నీవే
నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా

వ్యాధులు నన్ను చుట్టినా
బాధలు నన్ను ముట్టినా
నా కొండయు నీవే
నా కోటయు నీవే
నా కొండ కోట నీవే యేసయ్యా
నా కొండయు నీవే “అందరు”

లోకము నన్ను విడచినా
నీవు నన్ను విడువనంటివే
నా బంధువు నీవే
నా మిత్రుడ నీవే
నా బంధు మిత్రుడ నీవే యేసయ్యా
నా బంధువు నీవే “అందరు”

నేను నిన్ను నమ్ముకొంటిని
నీవు నన్ను బయపడకంటివే
నా తోడుయు నీవే
నా నీడయు నీవే
నా తోడు నీడ నీవే యేసయ్యా
నా తోడుయు నీవే “అందరు”

Leave a Comment