గడచిన కాలం – Gadachina Kaalam

Table of Contents

Gadachina Kaalam Lyrics Sung by Sharon Philip and గడచిన కాలం is Old Christian Jesus Song  and Gadachina Kaalam Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Gadachina Kaalam Song Lyrics, Old Christian Song

Gadachina Kaalam Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Blessie Wesly
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Gadachina Kaalam Song Lyrics In English

Hallelooyaa Stotram Yesayyaa
Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
Daachina Devaa Neeke Stotramu
Pagaloo Reyi Kanupaapavale
Kaachina Devaa Neeke Stotramu
Mamu Daachina Devaa Neeke Stotramu
Kaapaadina Devaa Neeke Stotramu “Gadachina”

Kalata Chendina Kashtakaalamuna
Kanna Tandrivai Nanu Aadarinchina
Kalushamu Naalo Kaanavachchinaa
Kaadanaka Nanu Karuninchina
Karuninchina Devaa Neeke Stotramu
Kaapaadina Devaa Neeke Stotramu “Gadachina”

Lopamulenno Daagi Unnanu
Dhaatrutvamuto Nanu Nadipinchinaa
Avidheyatale Aavarinchinaa
Deevenalenno Dayachesina
Deevinchina Devaa Neeke Stotramu
Dayachoopina Tandri Neeke Stotramu “Gadachina”

Gadachina Kaalam Song Lyrics in Telugu

హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా
గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము
పగలూ రేయి కనుపాపవలె
కాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము
మము దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము
కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రము “గడచిన”

కలత చెందిన కష్టకాలమున
కన్న తండ్రివై నను ఆదరించిన
కలుషము నాలో కానవచ్చినా
కాదనక నను కరుణించిన
కరుణించిన దేవా నీకే స్తోత్రము
కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రము “గడచిన”

లోపములెన్నో దాగి ఉన్నను
ధాతృత్వముతో నను నడిపించినా
అవిధేయతలే ఆవరించినా
దీవెనలెన్నో దయచేసిన
దీవించిన దేవా నీకే స్తోత్రము
దయచూపిన తండ్రి నీకే స్తోత్రము “గడచిన”

Leave a Comment