లెక్కించలేని స్తోత్రముల్ | Lekinchaleni Stotram Song

Table of Contents

Lekinchaleni Stotram Lyrics Sung by Ravinder Vottepu and లెక్కించలేని స్తోత్రముల్ is Old Christian Jesus Song  and Lekinchaleni Stotram Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Lekinchaleni Stotram Song Lyrics, Old Christian Song

Lekinchaleni Stotram Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ravinder Vottepu
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Lekinchaleni Stotram Song Lyrics In English

Lekkinchaleni Stotramul
Devaa Ellappudoo Ne Paadedan
Inta Varaku Naa Bratukulo
Nuvvu Chesina Mellakai “Lekkinchaleni”

Aakaasa Mahaakaasamul
Daani Krindunnaa Aakaasamu
Bhoomipai Kanabadunavanni
Prabhuvaa Ninne Keertinchun “Lekkinchaleni”

Adavilo Nivasinchuvanni
Sudigaaliyu Manchunu
Bhoomilo Unnavi Anni
Devaa Ninne Pogadunu “Lekkinchaleni”

Lekinchaleni Stotram Song Lyrics in Telugu

లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్
ఇంత వరకు నా బ్రతుకులో
నువ్వు చేసిన మేళ్ళకై “లెక్కించలేని”

ఆకాశ మహాకాశముల్
దాని క్రిందున్నా ఆకాశము
భూమిపై కనబడునవన్ని
ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్ “లెక్కించలేని”

అడవిలో నివసించువన్ని
సుడిగాలియు మంచును
భూమిలో ఉన్నవి అన్ని
దేవా నిన్నే పొగడును “లెక్కించలేని”

Leave a Comment