అంతా నా మేలుకే | Anthaa Naa Meluke Song

Table of Contents

Anthaa Naa Meluke Lyrics Sung by Asher Andrew and అంతా నా మేలుకే is  Christian Jesus Song  and Anthaa Naa Meluke Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Asher Andrew, Anthaa Naa Meluke Song Lyrics,  Christian Song

Anthaa Naa Meluke Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Asher Andrew
Music Arranged & Produced Pranam Kamlakhar
Vocals Recorded & Processed Asher Andrew

 

Anthaa Naa Meluke Song Lyrics In English

Nenellappudu Yehovaanu Sannutinchedan
Nityamu Aayana Keerti Naa Nota Nundun

Antaa Naa Meluke Aaraadhanaa Yesuke
Antaa Naa Manchike Araadhana Aapanu
Stutiyinchuta Maananu

Kanneelle Paanamulaina Kathina Duhkha Baadhalaina
Sthitigatule Maarina Avakaasan Chejaarina
Maaradu Yesu Prema Nityudaina Tandri Prema
Maaradu Yesu Prema Nityudaina Tandri Prema

Aastulanni Kolpoyina Kannavaare Kunumarugaina
Oopiri Baruvaina Gundele Pagilinaa
Yehovaa Yichchenu Yehovaa Teesikonenu
Aayana Naamamunake Stuti Kalugu Gaaka

Avamaanan Entaina Naa Vaare Kaadanna
Neevu Tappa Evarunnaaru Aakaasamandunaa
Neevu Naa Kundagaa Edi Naakakkara Ledu
Neevu Naa Kundagaa Edi Naakakkara Ledu

Aasale Samaadhiyaina Vyaadhi Baadha Velluvaina
Adhikaaramu Koppukoni Rakshanakai Aanandintun
Naadu Manassu Nee Meeda Aanukonaga O Naadhaa
Poornasaanti Ne Pondi Ninne Ne Keertintun

Chaduvule Raakunna Otami Paalaina
Udyogam Lekunna Bhoomike Baruvaina
Naa Yedala Nee Talanpulu Ento Priyamulu
Neevuddesinchinadi Nishphtalamu Kaaneradu

Sankalpaana Pilupondi Ninne Preminchu Naaku
Samastamu Samakoodi Melukai Jarugunu
Yesuni Saaroopyamu Nenu Pondaalani
Anumatinchina Ee Viluvaina Siluvakai

Neevu Cheyunadi Naakippudu Teliyadu
Ika Meedata Nenu Telisikondunu
Prastutamu Samastamu Duhkha Karame
Abhyasinchina Neeti Samaadhaana Phalame

Anthaa Naa Meluke Song Lyrics in Telugu

నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదన్‌
నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్‌

అంతా నా మేలుకే ఆరాధనా యేసుకే
అంతా నా మంచికే అరాధన ఆపను
స్తుతియించుట మానను

కన్నీల్లే పానములైన కఠిన దుఃఖ బాధలైన
స్థితిగతులే మారిన అవకాశం చేజారిన
మారదు యేసు ప్రేమ నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ
మారదు యేసు ప్రేమ నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ

ఆస్తులన్ని కోల్పొయిన కన్నవారే కునుమరుగైన
ఊపిరి బరువైన గుండెలే పగిలినా
యెహోవా యిచ్చెను యెహోవా తీసికొనెను
ఆయన నామమునకే స్తుతి కలుగు గాక

అవమానం ఎంతైన నా వారే కాదన్న
నీవు తప్ప ఎవరున్నారు ఆకాశమందునా
నీవు నా కుండగా ఏది నాకక్కర లేదు
నీవు నా కుండగా ఏది నాకక్కర లేదు

ఆశలే సమాధియైన వ్యాధి బాధ వెల్లువైన
అధికారము కొప్పుకొని రక్షణకై ఆనందింతున్‌
నాదు మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనగ ఓ నాధా
పూర్ణశాంతి నే పొంది నిన్నే నే కీర్తింతున్‌

చదువులే రాకున్న ఓటమి పాలైన
ఉద్యోగం లేకున్న భూమికే బరువైన
నా యెడల నీ తలంపులు ఎంతో ప్రియములు
నీవుద్దేశించినది నిష్ఫ్టలము కానేరదు

సంకల్పాన పిలుపొంది నిన్నే ప్రేమించు నాకు
సమస్తము సమకూడి మేలుకై జరుగును
యేసుని సారూప్యము నేను పొందాలని
అనుమతించిన ఈ విలువైన సిలువకై

నీవు చేయునది నాకిప్పుడు తెలియదు
ఇక మీదట నేను తెలిసికొందును
ప్రస్తుతము సమస్తము దుఃఖ కరమే
అభ్యసించిన నీతి సమాధాన ఫలమే

Leave a Comment