చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathiri Eduru Chuse Lyrics

Table of Contents

Chali Rathiri Eduru Chuse Lyrics Sung by Joshua Shaik and చలి రాతిరి ఎదురు చూసే is Old Christian Jesus Song  and Chali Rathiri Eduru Chuse Song Lyrics are Written by Joshua Shaik and Music is Given by K.Y.Ratnam, Chali Rathiri Eduru Chuse Song Lyrics, Old Christian Song

Chali Rathiri Eduru Chuse Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Joshua Shaik
Music Arranged & Produced K.Y.Ratnam
Vocals Recorded & Processed Hema Chandra,Varam

 

Chali Rathiri Eduru Chuse Song Lyrics In English

Chali Raatiri Eduru Choose
Toorupemo Chukka Choope
Gollalemo Parugunochche
Dootalemo Pogada Vachche

Puttaadu Puttaaduro Raaraaju
Messayya Puttaaduro Manakosam

Pasulapaakalo Paramaatmudu
Sallani Soopulodu Sakkanodu
Aakaasamanta Manasunnodu
Neevettivaadavaina Nettiveyadu
Sanbaraalu Sanbaraaluro
Mana Bratukullo Sanbaraaluro

Chintalenni Unna Chentacheri
Cheradeeyu Vaadu Prema Galla Vaadu
Evaru Marachina Ninnu Maruvananna
Mana Devudu Goppa Goppa Vaadu
Sanbaraalu Sanbaraaluro
Mana Bratukullo Sanbaraalu

Chali Rathiri Eduru Chuse Song Lyrics in Telugu

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
తూరుపేమో చుక్క చూపే
గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే
దూతలేమో పొగడ వచ్చే

పుట్టాడు పుట్టాడురో రారాజు
మెస్సయ్య పుట్టాడురో మనకోసం

పశులపాకలో పరమాత్ముడు
సల్లని సూపులోడు సక్కనోడు
ఆకాశమంత మనసున్నోడు
నీవెట్టివాడవైన నెట్టివేయడు
సంబరాలు సంబరాలురో
మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలురో

చింతలెన్ని ఉన్న చెంతచేరి
చేరదీయు వాడు ప్రేమ గల్ల వాడు
ఎవరు మరచిన నిన్ను మరువనన్న
మన దేవుడు గొప్ప గొప్ప వాడు
సంబరాలు సంబరాలురో
మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు

Leave a Comment