కృపా క్షేమము | Krupaa Kshemamu Lyrics

Table of Contents

Krupaa Kshemamu Lyrics Sung by Hosanna John Wesley and కృపా క్షేమము is Old Christian Jesus Song  and Krupaa Kshemamu Song Lyrics are Written by Hosanna Ministries and Music is Given by Hosanna Ministries, Krupaa Kshemamu Song Lyrics, Old Christian Song

Krupaa Kshemamu Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Hosanna John Wesley
Music Arranged & Produced Hosanna Ministries
Vocals Recorded & Processed Hosanna Ministries

 

Krupaa Kshemamu Song Lyrics In English

Krupaa Kshemamu Nee Saasvata Jeevamu
Naa Jeevita Kaalamantayu Neevu Dayacheyuvaadavu
Mahonnatamaina Nee Upakaaramulu
Talanchuchu Anukshanamu Paravasinchanaa
Nee Krupalone Paravasinchanaa

Naa Prati Praardhanaku Neevichchina Eevule
Lekkaku Minchina Deevenalainaayi
Adugulu Tadabadaka Nadipinadi Nee Divya Vaakyame
Kadalini Minchina Visvaasamunichchi Vijayamu Chekoorchenu
Nee Vaakyame Makarandhamai Balaparichenu Nannu
Naa Yesayya Stutipaatruda Aaraadhana Neeke
Aaraadhana Neeke “Krupaa Kshemamu”

Nee Satya Maargamulo Phalinchina Anubhavame
Parimalinpachesi Saakshiga Nilipaayi
Kalatachendaka Nilipinadi Nee Divya Darsaname
Gamyamu Chere Saktito Nanu Ninpi Nootana Krupanichchenu
Aaraadhyudaa Abhishiktudaa Aaraadhana Neeke
Naa Yesayya Stutipaatruda Aaraadhana Neeke
Aaraadhana Neeke “Krupaa Kshemamu”

Naa Praana Priyudaa Nannelu Mahaaraajaa
Naa Hrudi Nee Koraku Padilaparachitini
Boorasabdamu Vinagaa Naa Bratukulo Kalalu Pandagaa
Avadhululeni Aanandamuto Nee Kaugili Ne Cheranaa
Aaraadhyudaa Abhishiktudaa Aaraadhana Neeke
Praanesvaraa Naa Yesayya Aaraadhana Neeke
Aaraadhana Neeke “Krupaa Kshemamu”

Krupaa Kshemamu Song Lyrics in Telugu

కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము
నా జీవిత కాలమంతయు నీవు దయచేయువాడవు
మహోన్నతమైన నీ ఉపకారములు
తలంచుచు అనుక్షణము పరవశించనా
నీ కృపలోనే పరవశించనా

నా ప్రతి ప్రార్ధనకు నీవిచ్చిన ఈవులే
లెక్కకు మించిన దీవెనలైనాయి
అడుగులు తడబడక నడిపినది నీ దివ్య వాక్యమే
కడలిని మించిన విశ్వాసమునిచ్చి విజయము చేకూర్చెను
నీ వాక్యమే మకరంధమై బలపరిచెను నన్ను
నా యేసయ్య స్తుతిపాత్రుడ ఆరాధన నీకే
ఆరాధన నీకే “కృపా క్షేమము”

నీ సత్య మార్గములో ఫలించిన అనుభవమే
పరిమళింపచేసి సాక్షిగ నిలిపాయి
కలతచెందక నిలిపినది నీ దివ్య దర్శనమే
గమ్యము చేరే శక్తితో నను నింపి నూతన కృపనిచ్చెను
ఆరాధ్యుడా అభిషిక్తుడా ఆరాధన నీకే
నా యేసయ్య స్తుతిపాత్రుడ ఆరాధన నీకే
ఆరాధన నీకే “కృపా క్షేమము”

నా ప్రాణ ప్రియుడా నన్నేలు మహారాజా
నా హృది నీ కొరకు పదిలపరచితిని
బూరశబ్దము వినగా నా బ్రతుకులో కలలు పండగా
అవధులులేని ఆనందముతో నీ కౌగిలి నే చేరనా
ఆరాధ్యుడా అభిషిక్తుడా ఆరాధన నీకే
ప్రాణేశ్వరా నా యేసయ్య ఆరాధన నీకే
ఆరాధన నీకే “కృపా క్షేమము”

Leave a Comment