చిరకాల స్నేహితుడా | Chirakala Snehithuda Song Lyrics | In Telugu & English | Jesus Songs Telugu Lyrics

Table of Contents

Chirakala Snehithuda Song Lyrics and Old Popular Christian Song Chirakala Snehithuda Song Lyrics  And

Vocals Sharon Sisters
Music JK Christopher
Lyrics Sharon Sisters

Chirakala Snehithuda Song Lyrics In English

Chirakaala Snehitudaa
Naa Hrudayaala Sannihitudaa
Naa Todu Neevayyaa
Nee Snehan Chaalayya

Naa Needa Neevayyaa
Priya Prabhuvaa Yesayyaa
Chira Kaala Snehan
Idi Naa Yesu Snehan

Banduvulu Veli Vesina
Veliveyani Snehan
Lokaana Lenatti Aa Divya Snehan
Naa Yesuni Snehan
Chirakaala Snehan I
Di Naayesu Snehan

Kashtaalalo Kanneelalo
Nanu Moyu Nee Snehan
Nanu Dairya Parachi Adarana
Kaliginchu Naa Yesuni Snehan
Chirakaala Snehan
Idi Naayesu Snehan

Nijamainadi Viduvanidi
Premaminchu Nee Snehan
Kaluvarilo Choopina Aa Siluva Snehan
Naa Yesuni Snehan
Chirakaala Snehan
Idi Naayesu Snehan

Chirakala Snehithuda Song Lyrics in Telugu

చిరకాల స్నేహితుడా
నా హ్రుదయాల సన్నిహితుడా
నా తోడు నీవయ్యా
నీ స్నేహం చాలయ్య

నా నీడ నీవయ్యా
ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా
చిర కాల స్నేహం
ఇది నా యేసు స్నేహం

బందువులు వెలి వేసిన
వెలివేయని స్నేహం
లోకాన లేనట్టి ఆ దివ్య స్నేహం
నా యేసుని స్నేహం
చిరకాల స్నేహం ఇ
ది నాయేసు స్నేహం

కష్టాలలో కన్నీలలో
నను మోయు నీ స్నేహం
నను దైర్య పరచి అదరణ
కలిగించు నా యేసుని స్నేహం
చిరకాల స్నేహం
ఇది నాయేసు స్నేహం

నిజమైనది విడువనిది
ప్రేమమించు నీ స్నేహం
కలువరిలో చూపిన ఆ సిలువ స్నేహం
నా యేసుని స్నేహం
చిరకాల స్నేహం
ఇది నాయేసు స్నేహం

 

Leave a Comment