గగనము చీల్చుకొని | Gaganamu Cheelchukoni Song Lyrics

Table of Contents

Gaganamu Cheelchukoni Lyrics Sung by Ps. Freddy Paul and గగనము చీల్చుకొని is Latest Christian Jesus Song 2023 and Gaganamu Cheelchukoni Song Lyrics are Written by Ps. Freddy Paul and Music is Given by Music Pranam Kamalakar, Gaganamu Cheelchukonivu Song Lyrics

Gaganamu Cheelchukoni Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ps. Freddy Paul
Music Arranged & Produced Pranam Kamalakar, Hosanna Ministries
Vocals Recorded & Processed Ps. Freddy Paul Garu

 

Gaganamu Cheelchukoni Song Lyrics In English

Gaganamu Cheelchukoni
Ghanulanu Teesukoni
Nannu Konipova
Raanaiyunnaa Praanapriyudaa Yesayyaa

Ninnu Choodaalani
Ninnu Cheraalani
Naa Hrudayamento
Ullasinchuchunnadi “Gaganamu”

Nee Dayaa Sankalpame
Nee Premanu Panchinadi
Nee Chittame Naalo Neraveruchunnadi
Pavitruraalaina Kanyakagaa
Nee Yeduta Nenu Nilichedanu
Nee Kaugililo Nenu Visramintunu “Gaganamu”

Nee Mahimaisvaryame
Jnaana Sanpadanichchinadi
Marmamaiyunna Neevale Roopinchuchunnadi
Kalankamuleni Vadhuvunai
Nireekshanato Ninnu Cheredanu
Yugayugaalu Neeto Eledanu “Gaganamu”

Nee Krupa Baahulyame
Aisvaryamunichchinadi
Tejovaasula Svaasthyan Anugrahinchinadi
Akshayamaina Dehamuto
Anaadi Pranaalikato
Seeyonulo Neeto Nenundunu “Gaganamu”

Gaganamu Cheelchukoni Song Lyrics in Telugu

గగనము చీల్చుకొని
ఘనులను తీసుకొని
నన్ను కొనిపోవ
రానైయున్నా ప్రాణప్రియుడా యేసయ్యా

నిన్ను చూడాలని
నిన్ను చేరాలని
నా హృదయమెంతో
ఉల్లసించుచున్నది “గగనము”

నీ దయా సంకల్పమే
నీ ప్రేమను పంచినది
నీ చిత్తమే నాలో నెరవేరుచున్నది
పవిత్రురాలైన కన్యకగా
నీ యెదుట నేను నిలిచెదను
నీ కౌగిలిలో నేను విశ్రమింతును “గగనము”

నీ మహిమైశ్వర్యమే
జ్ఞాన సంపదనిచ్చినది
మర్మమైయున్న నీవలె రూపించుచున్నది
కలంకములేని వధువునై
నిరీక్షణతో నిన్ను చేరెదను
యుగయుగాలు నీతో ఏలెదను “గగనము”

నీ కృప బాహుళ్యమే
ఐశ్వర్యమునిచ్చినది
తేజోవాసుల స్వాస్థ్యం అనుగ్రహించినది
అక్షయమైన దేహముతో
అనాది ప్రణాలికతో
సీయోనులో నీతో నేనుందును “గగనము”

Leave a Comment