నీవు చేసిన ఉపకారములకు | Neevu Chesina Upakaramulaku Lyrics

Table of Contents

Neevu Chesina Upakaramulaku Lyrics Sung by Ps. Pastor Garu and నీవు చేసిన ఉపకారములకు is Latest Christian Jesus Song  and Neevu Chesina Upakaramulaku Song Lyrics are Written by Ps. Pastor Garu and Music is Given by Music Pastor Garu, Neevu Chesina Upakaramulaku Song Lyrics

Neevu Chesina Upakaramulaku Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ps. Pastor Garu
Music Arranged & Produced Ps. Pastor Garu
Vocals Recorded & Processed Ps. Pastor Garu

 

Neevu Chesina Upakaramulaku Song Lyrics In English

Neevu Chesina Upakaaramulaku
Nenemi Chellintunu
Edaadi Doodelanaa
Velaadi Pottellanaa “Neevu Chesina”

Velaadi Nadulanta Vistaara Tailamu
Neekichchinaa Chaalunaa
Garbha Phalamaina Naa Jeshtya Putruni
Neekichchinaa Chaalunaa “Neevu Chesina”

Maranapaatrudanaiyunna Naakai
Maraninchitiva Siluvalo
Karuna Choopi Nee Jeeva Maargaana
Nadipinchumo Yesayyaa “Neevu Chesina”

Virigi Naligina Bali Yaagamuganu
Naa Hrudaya Marpintunu
Rakshana Paatranu Chebooni Nityamu
Ninu Venbadinchedanu “Neevu Chesina”

Ee Goppa Rakshana Naakichchinanduku
Neekemi Chellintunu
Kapata Natanaalu Lenatti Hrudayaanni
Arpinchinaa Chaalunaa “Neevu Chesina”

Neevu Chesina Upakaramulaku Song Lyrics in Telugu

నీవు చేసిన ఉపకారములకు
నేనేమి చెల్లింతును
ఏడాది దూడెలనా
వేలాది పోట్టేల్లనా “నీవు చేసిన”

వేలాది నదులంత విస్తార తైలము
నీకిచ్చినా చాలునా
గర్భ ఫలమైన నా జేష్ట్య పుత్రుని
నీకిచ్చినా చాలునా “నీవు చేసిన”

మరణపాత్రుడనైయున్న నాకై
మరణించితివ సిలువలో
కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన
నడిపించుమో యేసయ్యా “నీవు చేసిన”

విరిగి నలిగిన బలి యాగముగను
నా హృదయ మర్పింతును
రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యము
నిను వెంబడించెదను “నీవు చేసిన”

ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు
నీకేమి చెల్లింతును
కపట నటనాలు లేనట్టి హృదయాన్ని
అర్పించినా చాలునా “నీవు చేసిన”

Leave a Comment